Rookgasreiniging - Bouman Processes

De verbranding van afval en veel andere industriële processen genereert rookgassen. Deze bevatten verontreinigende stoffen zoals zwaveloxides, zoutzuur, fluorwaterstofzuur, zware metalen, dioxides en meer. Bouman Processes biedt methodes die reageren met deze verontreinigende stoffen zodat deze geneutraliseerd worden. Gecombineerd met andere componenten kunnen zij zelfs de zogenaamde ‘microverontreinigingen’ bestrijden.