CO2 recycling installaties - Bouman Processes

Bouman Processes heeft in samenwerking met Procede (een spin-off van Universiteit Twente) en Twence (een duurzaam energiebedrijf, dat duurzame energie en grondstoffen produceert uit afval en biomassa) een nieuwe en veelbelovende technologie ontwikkeld die niet alleen het C02 uit rookgassen afvangt, maar vervolgens ook omzet in natriumbicarbonaat (NaHCO3). Dit natriumbicarbonaat wordt op zijn beurt benut om de laatste resten van andere schadelijke stoffen uit de verbrandingsgassen te halen. Daarnaast is er ook sprake van een kostenbesparing voor de klant.

De CO2-recycling werkt als volgt:

De CO2-recycling installatie haalt CO2 uit rookgassen die vrijkomen bij de verbranding van afval en zet deze om in natriumbicarbonaat (NaHCO3), ook wel bekend als zuiveringszout of baking soda. Afvalverwerkers zoals Twence hebben baking soda nodig om het afval efficiënt te verbranden, zodat zoveel mogelijk energie wordt gewonnen uit het afval. Baking soda dat wordt gewonnen uit de CO2-recycling installatie (die vrijkomt bij de rookgassen), kan weer opnieuw worden gebruikt bij het verbrandingsproces in de fabriek. Belangrijk hierbij te weten is dat voorheen de CO2 de lucht in ging en dat voorheen per week twee vrachtwagens vol met baking soda moesten worden ingekocht (uit het buitenland). De oplossing van de CO2-recycling installatie heeft dus twee grote voordelen:

(a) de CO2 komt niet vrij in de lucht. Deze wordt hergebruikt binnen de afvalfabriek.

(b) er hoeven niet iedere week twee vrachtwagens met baking soda uit het buitenland te worden ingekocht: baking soda wordt nu immers uit de eigen CO2 gemaakt.

Deze hergebruik van CO2 heeft niet alleen een positieve impact op het milieu, maar is ook financieel interessant. Uit berekeningen blijkt dat een investering van enkele miljoenen euro’s in de CO2-recycling installatie binnen 36 maanden volledig kan zijn terugverdiend (afhankelijk van de specifieke situatie). Een afvalverwerker heeft dus ook een financieel voordeel aan deze milieuwinst.

“Dit is zo uniek dat de hele afvalwereld met ons meekijkt. Als eerste afval- en energiecentrale realiseren we een interne kringloop voor koolstofdioxide (CO2).” Andy Roeloffzen, Projectleider Twence.