Onderhoud key processen in klantinstallaties - Bouman Processes

De onderhoud van installaties is van groot belang. Hierdoor kent het proces geen onverwacht oponthoud, gaat de installatie langer mee en is de veiligheid geborgd. Onderzoek wijst uit dat 15-20% van de ongelukken in bedrijven plaatsvindt bij het onderhoud aan machines, reden genoeg om het door een expert uit te laten voeren. Bouman Processes is een professionele sparringpartner voor zijn klanten.