Bouman preferred supplier Renqiu, China - Bouman Processes

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van buitenlandse zaken brengen een bezoek aan Bouman Industries, samen met de burgemeester van het Chinese Renqiu en vertegenwoordigers van het Chinese bedrijfsleven uit de regio van Renqiu. De bijeenkomst heeft tot gevolg dat Bouman wordt geselecteerd als preferred supplier voor de bouw van nieuwe waterzuiveringsinstallaties in Renqiu. Tevens wordt gesproken over opdrachten voor Bouman Proces Technologie voor de bouw van luchtfiltratieinstallaties, waaronder de recycling van CO2 in Chinese afvalverwerkingsinstallaties.